تغذیه و سلامت

با توجه به زندگی ماشینی امروز و وضعیت کلان شهرها، سلامت مردمان آن در معرض خطر است. زندگی صنعتی و شهرنشینی تحرک ساکنان آن را کم کرده است. از سوی دیگر، تغییر نوع تغذیه و رواج فست فودها این وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته است.

در این میان، نوع تغذیه و دوری از الگوهای آسیب زا نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی آدمی دارد. در این وسايت، تلاش براین است که همگان را از آسیب های تغذیه ای نامناسب آگاه کرده و راهکارهای آسان برای برخورداری از تغذیه مناسب را ارائه دهیم.